วิธีตั้งค่า ARK: Survival Evolved

สอนการตั้งค่าระบบต่างๆ ใน Game “ARK: Survival Evolved” 

สำหรับบริการ Game Control Panel ของเราเท่านั้น

หากพบข้อความผิดพลาดกรุณาแจ้งทีมงานเพื่อแก้ไข


GameUserSetting.ini

หัวข้อแปล
Server Settings
Session Nameชื่อเซิฟ
Difficultyความยาก
Override Official Difficultyระดับความยาก
Server HardcoreHardcore หรือไม่
PvP or PvEPvE หรือ PvE
Server Crosshairเห็นเป้ากลางจอ
Allow Hit Markersแสดงการโจมตี
Server Force No Hudปิด HUD
Show Floating Damage Textแสดง UI ดาเมจ
Server Passwordพาสเวิร์ด ในการเข้าเซิฟ
Server Admin Passwordพาสเวิร์ด ในการล๊อคอิน แอดมิน
RCON Server Game Log Bufferห้ามปรับ
Spectator Passwordพาสเวิร์ด โหมดบินส่อง
Active Modsห้ามปรับ (ระบบจะเป็นการเพิ่มเมื่อมีการติดตั้ง Mod)
Message Of The Dayข้อความเมื่อเข้าเซิฟเวอร์
Message Of The Day Durationระยะเวลาในการแสดงข้อความ เมื่อเข้าเซิฟเวอร์
BanListURLห้ามปรับ
Auto Save Period Minutesห้ามปรับ
PvE Settings
Disable PvE Gammaไม่สามารถใช้ Gamma ได้ในขณะ PvE
Allow Cave Building PvEสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างในถ้ำได้ใน PvE
Allow Flyer Carry PvEสามารถคีบคนอื่นได้ตอน PvE
Disable Structure Decay PvEปิดไม่ให้ลบสิ่งปลูกสร้างหากเกิน 7 วัน(stack ตามลำดับ)
Disable Dino Decay PvEปิดไม่ให้เคลมสัตว์หากเกิน 7 วัน (หากเกินจะสามารถเคลมได้)
PvE Dino Decay Period Multiplierจำนวนในการรอเคลมสัตว์ (1 คือ 7 วัน)
PvE Structure Decay Destruction Period-
PvE Structure Decay Period Multiplier-
Enable Cryo Sickness PVEให้มี cooldown เพื่อปล่อยสัตว์ออกจาก Cryo
PvE Allow Structures At SupplyDropsอนุญาติให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับจุดตก Supply
PvP Settings
Enable PvP Gammaสามารถเปิดใช้ Gamma ได้ในขณะ PvP
Prevent Offline PvPป้องกันการโดนโจมตีขณะ offline
Player Settings
Allow Third Person Playerสามารถเปิด มุมมองบุคคลที่ 3
Always Notify Player Joinedแสดงเวลาคนเข้าเซิฟ
Always Notify Player Leftแสดงเวลาคนออกเซิฟ
Show Map Player Locationแสดงตัวผู้เล่นในแผนที่
Kick Idle Players Periodเตะผู้เล่นเมื่อยืนเฉย
XP MultiplierEXP คูณ
Player Character Food Drain Multiplierความเร็วในความหิว
Player Character Health Recovery Multiplierความเร็วในการเพิ่่มของเลือด
Player Character Stamina Drain Multiplierความเร็วในการสูญเสีย Stamina
Player Character Water Drain Multiplierความเร็วในการสูญเสีย น้ำ
Player Damage Multiplierดาเมจของผู้เล่น
Player Resistance Multiplierความต้านทานของผู้เล่น
Oxygen Swim Speed Stat Multiplierความเร็วในการลดของ ออกซิเจน เวลาดำน้ำ
Dino Settings
Force Can Ride Fliersให้สามารถขี่สัตว์ในที่ห้ามขี่
Force Flyer Explosivesบังคับหากมี C4 อยู่ในสัตว์ จะสามารถบินได้
Allow Flying Stamina Recoveryขณะบินสามารถฟื้นฟู Stamina ได้
Allow Multiple Attached C4สามารถมี C4 อยู่ในสัตว์ได้มากกว่า 1 ชิ้น
Disable Imprint Dino Buffปิดการ Imprint ของสัตว์
Allow Anyone Baby Imprint Cuddleสามารถให้ใครก็ได้ กด "Take Care" ไม่ใช่แค่คนที่ Imprint อยู่
Prevent Mate Boostตั้งเป็น false เพื่อปิด Mate Boost
Max Tamed Dinosจำนวนที่ Tamed สัตว์ได้สูงสุดทั้งเซิฟ
Max Personal Tamed Dinosจำนวนที่ Tamed สัตว์ได้สูงสุด/ผู้เล่น
Auto Destroy Decayed Dinosเมื่อสัตว์สามารถ เคลมได้ให้ทำการทำลายสัตว์ตัวนั้นๆ ทิ้ง
Server Auto Force Respawn Wild Dinos Intervalห้ามปรับ
Minimum Dino Reupload Intervalเวลาที่จะสามารถ อัพโหลด ลงเสาได้อีกครั้ง
Dino Count Multiplierสัตว์เกิดภายในเซิฟเวอร์
Taming Speed Multiplierความเร็วในการ Tame ของสัตว์
Dino Character Food Drain Multiplierความเร็วในความหิว ของสัตว์
Dino Character Health Recovery Multiplierความเร็วในการเพิ่่มของเลือด ของสัตว์
Dino Damage Multiplierดาเมจของสัตว์
Dino Resistance Multiplierความต้านทานของสัตว์
Dino Character Stamina Drain Multiplierความเร็วในการสูญเสีย Stamina ของสัตว์
Tamed Dino Damage Multiplierดาเมจของสัตว์ที่ถูก Tamed แล้ว
Tamed Dino Resistance Multiplierความต้านทานของสัตว์ที่ถูก Tamed แล้ว
Personal Tamed Dinos Saddle Structure Costจำนวนค่าที่จะนับต่อการคราฟที่นั่งของสัตว์
Structures / Buildings
Disable Structure Decay PvEปิดการใช้งานการสลายตัวเองของสิ่งปลูกสร้าง
Only Auto Destroy Core Structuresให้ทำลายตัวเองเฉพาะฐานของสิ่งปลูกสร้าง
Force All Structure Lockingบังคับให้ล๊อคทุกอย่าง ทั้งแต่แรก
The Max Structures In Rangeจำนวนสิ่งปลูกสร้างที่สามารถให้สร้างในระยะ
Structure Damage Multiplierดาเมจที่กระทำต่อสิ่งปลูกสร้าง (ยิ่งมากยิ่งแรง)
Structure Resistance Multiplierค่าต้านทานของสิ่งปลูกสร้าง
Allow Platform Saddle MultiFloorsอนุญาติให้สามารถสร้าง แพลตฟอร์มได้หลายชั้น
Platform Saddle Build Area Bounds Multiplierระยะที่สามารถให้สร้างได้ (ยิ่งมากยิ่งได้ไกล)
Per Platform Max Structures Multiplierจำนวนที่สามารถวางของได้
Max Platform Saddle Structure Limitจำนวนที่สามารถวางสิ่งของได้ (0 = ไม่จำกัด, 10 = วางได้แค่ 10 ชิ้น)
Max Gate Frame On Saddlesจำนวนประตุที่สามารถวางได้ (0 = ไม่จำกัด, official ใช้ 2)
Allow Crate Spawns On Top Of Structuresสามารถให้ Supply เกิดบนสิ่งปลูกสร้าง
Override Structure Platform Preventionสามารถให้สิ่งปลูกสร้างจำพวกหนาม สร้างบน แพลตฟอร์ม ได้
Enable Extra Structure Prevention Volumes-
Destroy Unconnected Water Pipesทำลายท่อน้ำทันที หากต่อแล้วไม่มีน้ำ (True = ทำลาย, False = ไม่ทำลาย)
Daytime / Nighttime
Day Cycle Speed Scaleความเร็วใน 1 รอบ (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)
Daytime Speedscaleความเร็วของกลางวัน (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)
Nighttime Speedscaleความเร็วของกลางคืน (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)
Harvesting / Inventory Settings
Use Optimized Harvesting HealthTrue = เวลาเก็บของจะได้แค่อย่างใดอย่างนึง, False = เก็บแบบปกติ
Harvest Amount Multiplierเวลาเก็บของได้เยอะเท่าไหร่ (ตัวอย่าง : เซิฟ x5 ปรับเป็น 5)
Harvest Health Multiplierเลือดของที่เก็บเกี่ยว (ยิ่งมากยิ่งเก็บนานกว่าจะสลาย)
Resources Respawn Period Multiplierระยะเวลาในการที่เก็บเกี่ยวจะเกิดใหม่ (ยิ่งมากยิ่งเกิดเยอะ)
Item Stack Size Multiplierการ Stack ของไอเท็ม (ยิ่งมากการ Stack ยิ่งเยอะ)
Clamp Resource Harvest Damageจำกัดความเสียหายที่จากสัตว์ ให้เหลือเพียงสำหรับการเก็บเกี่ยว
Random Supply Crate Pointsห้ามปรับ
Clamp Item Spoiling Timesห้ามปรับ
Cross-ARK Settings
No Tribute Downloadsห้ามปรับ
Prevent Download Survivorsห้ามปรับ
Prevent Download Itemsห้ามปรับ
Prevent Download Dinosห้ามปรับ
Prevent Upload Survivorsห้ามปรับ
Prevent Upload Itemsห้ามปรับ
Prevent Upload Dinosห้ามปรับ
Wild NPC
NPC Network Stasis Range Scale Player Count Startห้ามปรับ
NPC Network Stasis Range Scale Player Count Endห้ามปรับ
NPC Network Stasis Range Scale Percent Endห้ามปรับ
Voice and Chat Settings
Global Voice Chatเวลาเปิดไมค์ได้ยินทั้งเซิฟเวอร์
Proximity Chatเวลาพิมพ์คุยจะเห็นได้ในระยะใกล้ๆ กันเท่านั้น
Aberration Settings
Cross-ARK AllowF oreign Dino Downloadsห้ามปรับ
Ragnarok Settings
Allow Multiple Tamed Unicornsสามารถจับ Unicorn ได้หลายตัว
Enable Volcano(ภูเขาไฟระเบิด) False = ปิด, True = เปิด
Volcano Intensityความถี่ของการระเบิด
Volcano Intervalห้ามปรับ
ARK: Homestead
Always Allow Structure PickupTrue = ปิดเวลานับถอยหลัง, False = ของหล่นแล้วนับเวลาก่อนจะหายไป
Structure Pickup Time After Placementระยะเวลาที่จะนับเพื่อให้เก็บใหม่ได้ (วินาที)
Allow Integrated SPlus StructuresFalse = ปิดทุกอย่างที่เป็น S+
Structure Pickup Hold Durationระยะเวลาเมื่อกดเก็บ
Fjordur
Use Fjordur Traversal BuffTrue = เปิดวาป, Fasle = ปิด

 

Game.ini

หัวข้อแปล
XP Settings
Kill XP MultiplierEXP เมื่อฆ่าได้
Harvest XP MultiplierEXP เมื่อเก็บเกี่ยว
Craft XP MultiplierEXP เมื่อคราฟ
Generic XP MultiplierEXP ทั่วๆไป
Special XP MultiplierEXP พิเศษ
Override Max Experience Points PlayerEXP สูงสุดของผู้เล่น
Override Max Experience Points DinoEXP สูงสุดของไดโนเสาร์
Mating / Baby Settings
Mating Interval Multiplierตัวคูณ การผสมพันธ์
Mating Speed Multiplierความเร็วในการผสม
Lay Egg Interval Multiplierตัวคูณ เวลาในการวางไข่
Egg Hatch Speed Multiplierตัวคูณ เวลาในการฟักไข่
Baby Mature Speed Multiplierตัวคูณ เวลาในการเป็นเด็ก
Baby Food Consumption Speed Multiplierตัวคูณ ความหิวของเด็ก
Baby Imprinting Stat Scale Multiplierตัวคูณ ความผูกพันของเด็ก
Baby Imprint Amount Multiplierตัวคูณ จำนวนความผูกผัน
Baby Cuddle Interval Multiplierตัวคูณ ความถี่ในการดูแลเอาใจใส่เด็ก
Baby Cuddle Grace Period Multiplierตัวคูณ ระยะเวลาในการดูแล
Baby Cuddle Lose Imprint Quality Speed Multiplierตัวคูณ ลดความผูกพัน
Ressources Settings
Crop Growth Speed Multiplierตัวคูณ ความเร็วการปลูกในแปลง
Global Spoiling Time Multiplierตัวคูณ ความเร็วในการเน่า
Global Item Decomposition Time Multiplierตัวคูร ความเร็วในการสลายของของ
ResourceNoReplenishRadiusStructures-
Resource No Replenish Radius Players-
Crop Decay Speed Multiplierตัวคูณ ความเร็วการสลายตัวของพืช
PvE / PvP Settings
Auto PvE Timerตั้งเวลา PvE
Increase PvP Respawn Intervalหากตายตอน PvP เวลาจะเพิ่ม เรื่อยๆ
Disable Friendly Fireปิดการทำร้ายเพื่อน
PvE Disable Friendly Fireปิดการทำร้ายเพื่อนตอน PvE
PvE Allow Tribe Warสามารถทำสงครามในช่วง PvE ได้
PvE Allow Tribe War Cancelสามารถยกเลิกสงครามในช่วง PvE ได้
PvP Zone Structure Damage Multiplierตัวคูณ PvP ดาเมจในพื้นที่
Prevent Offline PvP Connection Invincible Interval-
Dino Settings
Passive Defenses Damage Riderless Dinosสามารถมีดาเมจกับไดโนที่่ไร้คนขี่ (จำพวก spike สามารถทำดาเมจได้)
Dino Harvesting Damage Multiplierตัวคูณ ดาาเมจที่ไดโนกระทำต่อของที่เอาไว้เก็บเกี่ยว
DinoTurretDamageMultiplierตัวคูณ ดาเมจที่ป้อมปืนกระทำต่อไดโน
Disable Dino Ridingปิดไม่ให้ขี่ ไดโน
Disable Dino Tamingปิดไม่ให้เทม ไดโน
Tamed Dino Character Food Drain Multiplierตัวคูณ อัตตราความหิวของสัตว์ เทม
Tamed Dino Torpor Drain Multiplierตัวคูณ อัตตราความมึนของสัตว์ เทม
Wild Dino Character Food Drain Multiplierตัวคูณ อัตตราความหิวของสัตว์ ป่า
Wild Dino Torpor Drain Multiplierตัวคูณ อัตตราความมึนของสัตว์ ป่า
Passive Tame Interval Multiplierตัวคูณ ความถี่ที่จะเรียกตอนกำลัง Tame
Destroy Tames Over Level Clampเลเวล ที่จะถูกลบหากเกินที่ตั้งเอาไว้ (0 = ปิด)
Flyer Platform Allow Unaligned Dino Basingแพลตฟอร์ม Quetz จะไม่อนุญาตให้ไดโนที่ไม่ใช่พันธมิตรมาตั้งเป็นฐานในขณะที่พวกมันกำลังบิน หากคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณอนุญาตให้ไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่พันธมิตรสามารถยืนบนแพลตฟอร์ม Quetz ได้ ให้ตั้งค่านี้เป็น True
Allow Flyer Speed Levelingสามารถเพิ่มความเร็วในการบิน
Player Settings
Poop Interval Multiplierตัวคูณ เวลาในการขี้
Hair Growth Speed Multiplierตัวคูณ เวลาของผมยาว
Player Harvesting Damage Multiplierตัวคูณ ดาเมจเมื่อทำร้ายของที่เอาไว้เก็บเกี่ยว
Tribe Settings
Tribe Slot Reuse Cooldowncooldown เมื่อมีการออก ถึงจะสามารถเข้า slot นั้นใหม่ได้ในอีกกี่วินาที
Max Tribe Logsจำนวนประวัติที่จะเก็บไว้ของเผ่า
Max Number Of Players In Tribeจำนวนคนในเผ่า
Max Alliances Per Tribeจำนวนพันธมิตร/เผ่า
Max Tribes Per Allianceจำนวนเผ่า/พันธมิตร
Structure Settings
Structure Damage Repair Cooldownระยะเวลารอในการซ่อมสิ่งปลูกสร้าง
Disable Structure Placement Collisionปิด ไม่ให้สร้างมุมที่ติด
Use Tame Limit For Structures OnlyTrue = จะทำให้ Tame Units ถูกนำไปใช้และใช้กับแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างและ Rafts เท่านั้น

False = Tame Units สำหรับ Dinos ที่ไม่มีโครงสร้างแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
Ignore Structures Prevention Volumesละเว้นปริมาณการป้องกันโครงสร้าง
Genesis Settings
Disable Default Map Item Sets
Disable Genesis Missions
Disable World Buffs
Enable World Buff Scaling
World Buff Scaling Efficacy
Genesis Use Structures Prevention Volumes
Engrams / Recipes
Auto Unlock All Engramsปลดล๊อค Engram ทั้งหมด
Allow Custom Recipesอนุญาตให้ใช้สูตรอาหารที่กำหนดเอง
Miscellaneous Settings
Show Creative Modeแสดงโหมด สร้างสรรค์
Fast Decay Interval
Use Corpse Locatorแสดงไฟส่องสีเขียวที่ศพ เมื่อเวลาตาย
Use Corpse Life Span Multiplierปรับเปลี่ยนอายุการใช้งานของศพและกล่องดรอป
Global Corpse Decomposition Time Multiplierปรับขนาดเวลาการสลายตัวของศพ (ผู้เล่นและไดโนเสาร์) ทั่วโลก ค่าที่สูงกว่าจะยืดเวลาออกไป
Hard Limit Turrets In Range-
Fuel Consumption Interval Multiplierตัวคูณ อัตตราการใช้เชื้อเพลิง
Global Powered Battery Durability Decrease Per Secondความทนทานของแบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อน (ลดลงต่อวินาที)
Limit Non Player Dropped Items Rangeจำกัดจำนวนรายการที่ดรอปในพื้นที่
Limit Non Player Dropped Items Countจำกัดจำนวนรายการที่ดรอปในพื้นที่
Max Fall Speed Multiplierตัวคุณ ความเร็วเมื่อมีการตก
Fishing Loot Quality Multiplierตัวคูณ อัตตราการดรอปของในปลา
Disable Loot Cratesปิดการใช้งานลังของขวัญ
Supply Crate Loot Quality Multiplierตัวคูณ ของดีในกล่่อง
Per Level Stats Multiplierตัวคูณต่อเลเวลของ ผู้เล่น, ไดโนเสาร์ป่า, ไดโนเสาร์เทม
Player Health
Player Stamina
Player Torpidity
Player Oxygen
Player Food
Player Water
Player Temperature
Player Weight
Player Melee Damage
Player Speed
Player Temperature Fortitude
Player Crafting Speed
Dino Tamed Health
Dino Tamed Stamina
Dino Tamed Torpidity
Dino Tamed Oxygen
Dino Tamed Food
Dino Tamed Water
Dino Tamed Temperature
Dino Tamed Weight
Dino Tamed Melee Damage
Dino Tamed Speed
Dino Tamed Temperature Fortitude
Dino Tamed Crafting Speed
Dino Wild Health
Dino Wild Stamina
Dino Wild Torpidity
Dino Wild Oxygen
Dino Wild Food
Dino Wild Water
Dino Wild Temperature
Dino Wild Weight
Spin UpSpin Down
Dino Wild Melee Damage
Dino Wild Speed Multiplier
Dino Wild Temperature Fortitude
Dino Wild Crafting Speed

 

ต่อไปเราจะไปสอนวิธีเพิ่ม Level ของ Player, Dino กันครับ  😘