ข้อตกลงในการใชับริการ

 • ทางเรา RebirthzVPS จะทำการติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ ตามที่ลูกค้าต้องการเช่า หลังจากส่งมอบข้อมูลเครื่อง ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VPS เท่านั้น
 • ทางเราสามารถระงับการเช่าได้ทุกเมื่อ เมื่อทางเราตรวจพบว่า ผู้เช่านำไปใช้อย่างผิดกฏหมาย ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้เช่าจะไม่สามารถเรียกร้องอ่ะไรได้เลย รวมถึงในกรณีที่ โดนแฮก เพื่อนำไปทำ ผิดกฏหมายด้วย
 • กรุณาชำระเงินก่อนกำหนดวันหมด อายุ 1 - 3 วัน หากครบวันชำระแล้วไม่มีการชำระเงิน แอดมินขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการทันที หรือต้องการ ขอเลื่อน/อื่นๆ กรุณา inbox มายัง RebirthzVPS
 • ทางเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ของผู้เช่า หากเกิดปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาจากทางเรา ทางแอดมินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
 • ทางทีมงานหลังจาก ติดตั้งเสร็จสิ้นส่งข้อมูลการเช่าไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการเข้าเครื่องลูกค้าอย่างเด็ดขาด
 • ข้อมูลของผู้เช่านั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
 • แอดมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงโปรแกรม/ บริการ ลงเซิฟเวอร์ใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าต้องทำการติดตั้งและจัดการบริหารเครื่องของท่านเอง
 • ลูกค้าควร Backup ข้อมูลไว้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 17/06/2021

นโยบายการคืนเงิน

 • หากการใช้บริการมีปัญหาจากทาง RebirthzVPS สามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่เติมเข้ามา
 • การบริการนอกเหนือจากการเช่า VPS, DDC, COLO ไม่สามารถทำการคืนเงินได้
 • จะได้รับยอดคืนเงิน ตามยอดที่ได้ทำการหักค่าธรรมเนียมแล้ว
 • เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอคืนเงิน
  1. ข้อมูลผู้ยื่นขอคืนเงิน Email, Username, ชื่อ นามสกุล
  2. บัญชีธนาคาร/Truewallet ชื่อ นามสกุล ตรงกันกับหน้าเว็ปไซค์
  3. หลักฐานการชำระเงิน (สลิป/ สถานะเติมเงินนสำเร็จหน้าเว็ปไซค์)
  ส่งข้อมูลมาที่ [email protected]ใช้เวลาดำเนินการ 1 - 3 วัน

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 17/06/2021