วิธีเปลี่ยน Password เครื่อง Windows Server

วันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยน Password ในเครื่อง Windows Server

1. ทำการต่อ RDP (Remote) เข้าไปภายในเครื่อง

2.ทำการกดรูป แว่นขยาย ด้านซ้ายล่าง

3. ทำการพิมพ์ในช่อง Search : cmd

4. พิมพ์ใน cmd

net user Administrator [password]
เช่น
net user Administrator  Dko@yjkog110
จำเป็นจะต้องมี ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข และตัวพิเศษ เพื่อให้คาดเดาได้ยาก

จากนั้นให้ทำการพับหน้าต่าง RDP (Remote) ลงแล้วทำการเปิดหน้าต่างใหม่
เพื่อทำการทดสอบการเข้าใช้งานด้วย Password ชุดใหม่ที่ได้ใส่ไป

 

เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับวิธีง่ายๆ ในการเปลี่ยนพาส 😄