วิธี Extend Disk ใน VPS

วันนี้จะมาสอนวิธี Extend Disk สำหรับลูกค้า VPS โดยกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อ Storage เพิ่มหรือกรณีที่เช่ามาแล้ว Storage ได้ไม่ครบ สามารถ Extend เพื่อเพิ่มได้เลยครับ

MillerCKT

08/10/2023

วิธีแก้ไขปัญหา Windows Expired (Windows Server)

วันนี้จะมาสอนวิธีแก้ไขปัญหา Windows Server Expired หรือ Windows หมดอายุ ทำให้เกิดการ Shutdown ตัวเอง ปกติแล้ว Windows Server ที่ทางเราลงให้บางตัวจะเป็นรุ่น Trail ที่จะใช้งานได้ 180 วัน ทำให้เมื่อใช้งานเกิน 180 วันแล้วจะทำให้ Windows Expired

MillerCKT

28/02/2023