วิธี Extend Disk ใน VPS

วันนี้จะมาสอนวิธี Extend Disk สำหรับลูกค้า VPS โดยกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อ Storage เพิ่มหรือกรณีที่เช่ามาแล้ว Storage ได้ไม่ครบ สามารถ Extend เพื่อเพิ่มได้เลยครับ

MillerCKT

08/10/2023