แก้ปัญหา Version Mismatch (7 Days to Die)

วันนี้จะมาแก้ปัญหากรณีติด Game Mismatch เกม 7 Days to Die

โดยจะเป็นแก้ไขกรณีที่ Server Update Version แล้วทำให้เข้าเซิฟไม่ได้

จะมีข้อความแสดงในหน้าจอเมื่อเข้าสู่เซิฟเวอร์

Game Version Mismatch: you have ‘Alpha 21.1’ and server has ‘Alpha 21.2’

 

ทำการเข้าที่ Steam > Library > คลิกขวาที่ 7 Days to Die > Properties

จากนั้นคลิกที่ Betas

หัวข้อ Beta Participation เลือก lastest_experimental

จากนั้นรอให้ Steam ทำการ Update ตัวเกมให้เป็น Version ล่าสุด

 

เท่านี้ผู้เช่าก็สามารถเข้าเซิฟเวอร์ได้แล้วครับ  🥰