วิธีเข้าใช้งานเครื่องผ่าน Remote Desktop Connection

 

 

วันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าเครื่อง VPS/DDC/COLO ที่ลูกค้าเช่าบริการจากทางเรา โดยใช้ Remote Desktop Connection

1.ทำการค้นหาในช่อง Search ของ Windows คำว่า Remote Desktop Connection แล้วทำการเปิด2.ทำการกรอก IP ที่ได้จากทางระบบเรา ในช่องของ Computer (ตัวอย่าง 192.168.0.23)
3.ตรวจสอบช่องแรก (Username) โดยปกติจะเป็น Administrator กรุณาตรวจสอบกับข้อมูลที่ทางเราให้ แล้วทำการกรอก Password จากข้อมูลของทางเรา และทำการกด OK
หาก Username ไม่ตรงกับข้อมูลที่มีให้ทำการกดที่คำว่า More Choices ด้านล่างและเลือก Use a different account 
แล้วทำการกรอก Username ให้ถูกต้องตามที่เรากำหนดให้

 

4.หากขึ้นข้อความลักษณะนี้แปลว่าการเข้าสำเร็จ
(ไม่บังคับ) ทำการติ๊ก Don’t ask me again for connections to this computer (ระบบจะไม่แสดงความข้อความนี้อีกเลย)
จากนั้นทำการกด Yes เพื่อเข้าใช้งานเครื่องได้ทันที

 

จากนั้นเป็นการเข้าใช้งานเครื่องที่ทางลูกค้าเช่าบริการจากทางเราครับ 😄