วิธีตั้งเวลา Restart Server Palworld

วันนี้เราจะมาสอนตั้งเวลา Restart Palworld ของบริการ RebirthzCP กันครับ โดยการตั้งเวลา Auto Restart นี้เพื่อช่วยเป็นการเครีย Resources ของตัวเกมเพื่อลดอาการแลคภายในเซิฟเวอร์

MillerCKT

27/01/2024