วิธีตั้งเวลา Restart Server Palworld

วันนี้เราจะมาสอนตั้งเวลา Restart Palworld ของบริการ RebirthzCP กันครับ

โดยการตั้งเวลา Auto Restart นี้เพื่อช่วยเป็นการเครีย Resources ของตัวเกมเพื่อลดอาการแลคภายในเซิฟเวอร์

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบจัดการ คลิก

2.ทำการเข้าสู่หน้าบริการ > กดที่ Scheduled Tasks > NEW

3.หน้า Restart Schedule

Name: ตั้งชื่อ Schedule นี้
Type: One Time, Daily, Monthly แนะนำให้ตั้งเป็น Daily หรือรายวัน
Start: เลือกเวลาที่จะต้องการให้รีเซิฟ แนะนำช่วงที่ไม่มีคนเล่นในเซิฟเวอร์
Recur Every: ทำซ้ำในทุกๆ กี่วัน แนะนำให้ใส่ 1 วันเพื่อให้ Restart ทุกๆ วัน

จากนั้นทำการ Save เป็นอันเรียบร้อย

เมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้แล้วระบบจะทำการ Restart ให้ครับ 🙏